Základní vstupné

9 500,00 bez DPH

Celodenní vstuo na konferenci pro jednoho účastníka.
Množství vstupenek je z důvodů omezené kapacity salů limitováno.

Category: